DOTACE 1.D

Doporučujeme

Dobrý den,

dne 01.09.2023 ( pátek ) od 17.00 – 19.00, bude probíhat výběr žádostí DOTACE 1.D v Liblické škole, přineste s sebou : 

– vyplněnou žádost 1.D se všemi přílohami, pokud se nemůžete dostavit, předejte žádost svému důvěrníkovi, 

současně bude provedena platba příspěvků : 

– členský příspěvek : 600Kč,-

– za včelstvo : 34Kč,-

– ! celkovou částku, prosíme v akorátní výši !

pokud nebude zaplacen členský příspěvek, nebude přijata žádost o dotaci 1.D

Výbor ZO ČSV, z.s.

Český Brod

Výsledky měli a přednáška MUDr. Hubače

Doporučujeme

Vážené včelařky a včelaři, 

            Připomínám. Přijďte prosím v sobotu dne 4.3.2023 do ZUŠ Kollárova 1016. V čase od 9 hodin budou oznámeny výsledky rozboru měli, případně bude vydáno léčivo. Poté bude následovat přednáška přítele MUDr. Hubače na téma „Nemoci, škůdci a zdraví včel“. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Výbor ZO Český Brod 

VÝPLATA DOTACE 1. D + výběr měli + objednávka léčiv + přednáška

Doporučujeme

Vážené včelařky a včelaři, 


            Přijďte prosím V sobotu dne 28.1.2023 do ZUŠ Kollárova 1016. V čase od 8 do 9.30 hodin bude probíhat výplata dotace 1.D,  výběr vzorků měli a objednávka léčiva na sezonu 2023. Od 9.30 začíná přednáška zkušeného učitele včelařství, přítele Ing. Pavla Konečného, na téma tlumení nákaz a zootechnika včel.  

Vyhlášení výsledků rozboru vzorků měli a druhá přednáška (přednášejícího a téma přednášky ještě upřesníme) bude dne 4.3.2023 taktéž v sále ZUŠ Kollárova 1016 od 9.00 hodin. 

Pokud chcete převzít dotaci jiné osoby, tak POUZE s adekvátní plnou mocí ( viz. včelařství ). 

Vzorky měli odevzdávejte v prodyšném obalu (např. kelímek uzavřený látkou) a označené jménem a číslem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev na stanovišti.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do roku 2023.

Výbor ZO Český Brod 

Léčení Aerosolem

Doporučujeme

Vážení přátelé.

               Chtěli bychom Vás informovat, že v letošním roce nebude probíhat léčení aerosolem. Třetí nepovinné léčení aerosolem (amitrazem), lze plnohodnotně nahradit fumigací. V období kdy se teploty pohybují okolo 10 stupňů a včely nejsou pevně staženy v zimním chomáči, lze fumigaci provádět i během listopadu a prosince (v posledních letech se takové dny naskytly každoročně). 
Vzhledem k aktuální ekonomické situaci Vás nechceme zatěžovat dalšími finančními výdaji. 

Kdo bude chtít fumigaci provádět a nemá dostatek Varidolu či pásků, nechť se obrátí na své dúvěrníky.  

Na konci roku nezapomeňte omést/vložit podložky pro sběr měli. Začátkem února budeme vybírat zimní měl pro vyšetření v laboratoři (měsíční spad, toto vyšetření je povinné).  

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku.

Výbor ZO Český Brod 

Dotace 1.D

Doporučujeme

Dobrý den, vážení včelaři-brtnící a ostatní,

blíží se nám termín odevzdání žádostí 1.D ( 02.09.2022 pátek / škola Liblice, čas : 17.30 – 19.00 !!! termín odevzdání je POUZE tento, po termínu žádosti nebudou přijaty !!! ).

 Pro odevzdání žádostí dotace 1.D jako obvykle musíme respektovat několik nutných pravidel. Letos nám k tomu nově přibude výběr členských příspěvků ( kdo neuhradí členský příspěvěk, jeho žádost 1.D nebude respektována ).

Výše příspěvků je následná :

– člen : 400Kč,-

– za včelstvo : 46Kč,- ( 16Kč,- posíláme na ústředí, 30Kč,- zůstane v ZO )

veškeré podklady pro dotaci 1.D ( pro fyzickou + právnickou osobu ) naleznete v časopise včelařství č.8, precizně vyplňte podklady vč. všech čísel ( reg.číslo chovatele + reg.číslo stanoviště, katastrální území, parcelní číslo atd. ).

Odevzdávat budeme vyplněné :

– dvojlisty č.stránek : 1 + 2 + 3 uprostřed časopisu

– statistický výkaz o včelařství v r.2022

 – INFO k samotné výplatě 1.D : pokud se nedostavíte osobně, je nutné doložení plné moci ( pozor : pro členy ČSV )

Výbor ZO ČSV z.s. Český Brod

Včelařský výlet do Louňovic pod Blaníkem

Doporučujeme

V sobotu 18.6. jsme vyrazili na včelařský výlet do Louňovic pod Blaníkem k př. Zrnovi.

Celý zájezd se vešel bohužel do jednoho osobního vozu ( 😊 ). Nicméně povídání o včelách, úlových soustavách, klíckování matek a spousta dalšího, bylo velice zajímavé. Po prohlídce včelařského muzea následoval  přesun na včelnici k praktickým ukázkám.

Po ukončení jsme absolvovali výšlap na horu Blaník, počasí opravdu přálo, prakticky celou cestu po zpevněné cestě a lesem. Po zdolání vrcholu následovala kratší zastávka s výhledem do kraje z Blanické rozhledny.

Výbor ZO ČSV, z.s. Český Brod

Zájezd!!!

Doporučujeme

Vážení včelaři, včelařky, brtníci a přátele bodavého hmyzu !

tímto Vás zveme na jednodenní poznávací zájezd :

osoba přednášející : př. Antonín Zrno

datum : 18.06.2022 ( sobota )

odjezd : 07.30 odjezd od Liblické školy / možnost i pro rodiné příslušníky

návrat : kolem 17.00

cena zájezdu : dospělí 500Kč,- / děti 200Kč,- ( !!! platba u důvěrníků nepozději do 25.05.2022 !!! )

oběd : bude zajištěn – v ceně zájezdu (_!_)

co se dozvíme + uvidíme : prohlídka Louňovického muzea + krátká přednáška všeobecně o chovu včel + možný výlet na horu

Blaník, případně prohlídka zlatého dolu.

V případě malého počtu zájemců pojedeme osobními vozy ( případné info bude následně )

Výbor ZO ČSV Český Brod, z.s.

Plán včelařských schůzí  a akcí ZO ČSV z.s.Český Brod v roce 2022.

Doporučujeme

Plán včelařských schůzí  a akcí ZO ČSV z.s.
Český Brod v roce 2022.

Účast vždy nutná.

11. 3. 2022      Pátek 17:00 – škola, Liblice

–  SCHŮZE
      – výsledky vyšetření vzorků měli a dle výsledků bude výdej léčiva na jarní ošetření,       objednávka Formidolu.
                               

2. 9. 2022        Pátek 17:30 – 18:30, škola Liblice
      – SCHŮZE NEBUDE, pouze podání řádně vyplněné žádosti 1D (k žádosti nutně papír z   Hradištka, jinak  nebude žádost o dotaci přijata).

– zaplacení členských příspěvků na rok 2023
       – Vydání léčiv pro podzimní léčení důvěrníkům

říjen 2019   –  výlet vlakem  Pardubice ( Dny medu Pardubice )

Termín zimního léčení aerosolem: 1. 12. 2022 v sobotu a 2. 12. 2022 v neděli.
Ošetření aerosolem se bude provádět pouze jednou.

Cena za přeléčené včelstvo je 30,- Kč

léčení AEROSOLEM 2021

Doporučujeme

Dobrý den – ahoj Všem,

konec starého roku se blíží a s tím i poslední léčení AEROSOLEM, níže uvádím termíny + kontakt na léčitele :

termín : 11.12. 2021( sobota ) + 12.12.2021 ( neděle )

čas : vzhledem k velkému počtu členů, bude akce jako obvykle po oba dny celodení ! buďte na příjmu – ať se pánové dovolají !

kontakty na léčitele : Štěpán Novotný : tel.776 266 098

                                   Venda Salavec : tel. 606 129 588

Výbor ZO ČSV, Český Brod z.s.

Zakončení včelařské sezony 2021

Doporučujeme

Tuto sobotu ( 11.09.2021 ),  byl za velice příjemného počasí, uskutečněn nultý ročník pod názvem : Zakončení včelařské sezony 2021.

Přítomno bylo 20 členů, atmosféra velice přátelská, s vyhlášením nejlepších medů Českobrodska.

Degustace medů byla  dramatická – vyhlášení proběhlo ihned po sečtení hlasů.

  1. Místo obsadili ( dva medy ! ) : Ivo Švarc / rodina Kvapilových
  2. Místo obsadil med : Honza Šafr !
  3. Místo obsadil med : Marušky Hyblbauerové ! – která zároveň věnovala krásné Moravské frgály do soutěže.

Následná debata o průběhu včelařské sezony zakončila tuto akci. Budeme se těšit na příští rok, že se opět sejdeme – pod názvem : 1.ročník zakončení včelařské sezony 2022.

Výbor ZO ČSV Český Brod, z.s. děkuje touto cestou všem zúčasněným, př.Tomáši Charvátovi za pronájem prostor, př. Marušce Hyblbauerové za vynikající koláče + Moravské frgály !

Všem ostatním hodně zdraví a pohodové včely !

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Doporučujeme

Výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství

16.3.2020

Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Výkon práva myslivosti:

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Výkon rybářského práva:

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Včelařství:

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html?fbclid=IwAR0k_OdhRjTP0_oJA1AHUuu0dBF8e84jveHGzr1_JVRi3zKmAn_mlxn0LAs

Plán včelařských schůzí a akcí r.2020, ZO ČSV z.s. Český Brod

Doporučujeme

Účast vždy nutná

 

08.02.2020    Sobota 09.00 /  SOŠ Liblice, ul.Školní 145

Výroční členská schůze ( oběd zajištěn )

– volba výboru ZO ČSV, z.s.

– odevzdání vzorku měli ze včelstev

– objednání FORMIDOLU ( platba hotově )

07.03.2020,   sobota 09.00  / ul.Kollárova 1016, ZUŠ Český Brod

– přednáška : MVDr. Jan Krabec ( tlumení nákaz )

– výsledky vyšetření vzorků měli, spojeno s výdejem léčiv pro jarní ošetření !

– nahlášení počtu včelstev na podzimní léčení

15.04.2020

– !!! nahlásit veškeré úhyny včelstev nad 25%, navýšení počtu včelstev, předpokládaný počet včelstev pro podzimní léčení !!!

04.09.2020,   pátek 18.00 – 18.30 /  SOŠ Liblice, ul.Školní 145

– podání žádosti 1D ( povinné přílohy : formulář, který jste obdrželi poštou z Hradišťka )

– vydání léčiv pro podzimní léčení

– domluvení výletu:  Pardubice – dny medu ( obvyklý termín je konec října 2020 ), doprava vlakem !

27.11.2020,  pátek 17.30 – 18.00 / SOŠ Liblice, ul.Školní 145

výplata dotace 1D ( v případě neúčasti – NUTNO !! zajistit pro výplatu dotace PLNOU MOC – vyplněnou + podepsanou !! viz.časopis včelařství ), bez tohoto se dotace vrací zpět na RV ČSV, z.s.

  • Termíny zimního léčení : 05.12.2020 sobota + 06.12.2020 neděle / ošetření aerosolem bude provedeno pouze jednou ( cena za včelstvo / 25,-Kč )