DOTACE 1.D

Doporučujeme

Dobrý den,

dne 01.09.2023 ( pátek ) od 17.00 – 19.00, bude probíhat výběr žádostí DOTACE 1.D v Liblické škole, přineste s sebou : 

– vyplněnou žádost 1.D se všemi přílohami, pokud se nemůžete dostavit, předejte žádost svému důvěrníkovi, 

současně bude provedena platba příspěvků : 

– členský příspěvek : 600Kč,-

– za včelstvo : 34Kč,-

– ! celkovou částku, prosíme v akorátní výši !

pokud nebude zaplacen členský příspěvek, nebude přijata žádost o dotaci 1.D

Výbor ZO ČSV, z.s.

Český Brod

Výsledky měli a přednáška MUDr. Hubače

Doporučujeme

Vážené včelařky a včelaři, 

            Připomínám. Přijďte prosím v sobotu dne 4.3.2023 do ZUŠ Kollárova 1016. V čase od 9 hodin budou oznámeny výsledky rozboru měli, případně bude vydáno léčivo. Poté bude následovat přednáška přítele MUDr. Hubače na téma „Nemoci, škůdci a zdraví včel“. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Výbor ZO Český Brod 

VÝPLATA DOTACE 1. D + výběr měli + objednávka léčiv + přednáška

Doporučujeme

Vážené včelařky a včelaři, 


            Přijďte prosím V sobotu dne 28.1.2023 do ZUŠ Kollárova 1016. V čase od 8 do 9.30 hodin bude probíhat výplata dotace 1.D,  výběr vzorků měli a objednávka léčiva na sezonu 2023. Od 9.30 začíná přednáška zkušeného učitele včelařství, přítele Ing. Pavla Konečného, na téma tlumení nákaz a zootechnika včel.  

Vyhlášení výsledků rozboru vzorků měli a druhá přednáška (přednášejícího a téma přednášky ještě upřesníme) bude dne 4.3.2023 taktéž v sále ZUŠ Kollárova 1016 od 9.00 hodin. 

Pokud chcete převzít dotaci jiné osoby, tak POUZE s adekvátní plnou mocí ( viz. včelařství ). 

Vzorky měli odevzdávejte v prodyšném obalu (např. kelímek uzavřený látkou) a označené jménem a číslem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev na stanovišti.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do roku 2023.

Výbor ZO Český Brod 

Léčení Aerosolem

Doporučujeme

Vážení přátelé.

               Chtěli bychom Vás informovat, že v letošním roce nebude probíhat léčení aerosolem. Třetí nepovinné léčení aerosolem (amitrazem), lze plnohodnotně nahradit fumigací. V období kdy se teploty pohybují okolo 10 stupňů a včely nejsou pevně staženy v zimním chomáči, lze fumigaci provádět i během listopadu a prosince (v posledních letech se takové dny naskytly každoročně). 
Vzhledem k aktuální ekonomické situaci Vás nechceme zatěžovat dalšími finančními výdaji. 

Kdo bude chtít fumigaci provádět a nemá dostatek Varidolu či pásků, nechť se obrátí na své dúvěrníky.  

Na konci roku nezapomeňte omést/vložit podložky pro sběr měli. Začátkem února budeme vybírat zimní měl pro vyšetření v laboratoři (měsíční spad, toto vyšetření je povinné).  

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku.

Výbor ZO Český Brod 

Dotace 1.D

Doporučujeme

Dobrý den, vážení včelaři-brtnící a ostatní,

blíží se nám termín odevzdání žádostí 1.D ( 02.09.2022 pátek / škola Liblice, čas : 17.30 – 19.00 !!! termín odevzdání je POUZE tento, po termínu žádosti nebudou přijaty !!! ).

 Pro odevzdání žádostí dotace 1.D jako obvykle musíme respektovat několik nutných pravidel. Letos nám k tomu nově přibude výběr členských příspěvků ( kdo neuhradí členský příspěvěk, jeho žádost 1.D nebude respektována ).

Výše příspěvků je následná :

– člen : 400Kč,-

– za včelstvo : 46Kč,- ( 16Kč,- posíláme na ústředí, 30Kč,- zůstane v ZO )

veškeré podklady pro dotaci 1.D ( pro fyzickou + právnickou osobu ) naleznete v časopise včelařství č.8, precizně vyplňte podklady vč. všech čísel ( reg.číslo chovatele + reg.číslo stanoviště, katastrální území, parcelní číslo atd. ).

Odevzdávat budeme vyplněné :

– dvojlisty č.stránek : 1 + 2 + 3 uprostřed časopisu

– statistický výkaz o včelařství v r.2022

 – INFO k samotné výplatě 1.D : pokud se nedostavíte osobně, je nutné doložení plné moci ( pozor : pro členy ČSV )

Výbor ZO ČSV z.s. Český Brod

Včelařský výlet do Louňovic pod Blaníkem

Doporučujeme

V sobotu 18.6. jsme vyrazili na včelařský výlet do Louňovic pod Blaníkem k př. Zrnovi.

Celý zájezd se vešel bohužel do jednoho osobního vozu ( 😊 ). Nicméně povídání o včelách, úlových soustavách, klíckování matek a spousta dalšího, bylo velice zajímavé. Po prohlídce včelařského muzea následoval  přesun na včelnici k praktickým ukázkám.

Po ukončení jsme absolvovali výšlap na horu Blaník, počasí opravdu přálo, prakticky celou cestu po zpevněné cestě a lesem. Po zdolání vrcholu následovala kratší zastávka s výhledem do kraje z Blanické rozhledny.

Výbor ZO ČSV, z.s. Český Brod

Zájezd!!!

Doporučujeme

Vážení včelaři, včelařky, brtníci a přátele bodavého hmyzu !

tímto Vás zveme na jednodenní poznávací zájezd :

osoba přednášející : př. Antonín Zrno

datum : 18.06.2022 ( sobota )

odjezd : 07.30 odjezd od Liblické školy / možnost i pro rodiné příslušníky

návrat : kolem 17.00

cena zájezdu : dospělí 500Kč,- / děti 200Kč,- ( !!! platba u důvěrníků nepozději do 25.05.2022 !!! )

oběd : bude zajištěn – v ceně zájezdu (_!_)

co se dozvíme + uvidíme : prohlídka Louňovického muzea + krátká přednáška všeobecně o chovu včel + možný výlet na horu

Blaník, případně prohlídka zlatého dolu.

V případě malého počtu zájemců pojedeme osobními vozy ( případné info bude následně )

Výbor ZO ČSV Český Brod, z.s.