Dotace 1.D

Doporučujeme

Dobrý den, vážení včelaři-brtnící a ostatní,

blíží se nám termín odevzdání žádostí 1.D ( 02.09.2022 pátek / škola Liblice, čas : 17.30 – 19.00 !!! termín odevzdání je POUZE tento, po termínu žádosti nebudou přijaty !!! ).

 Pro odevzdání žádostí dotace 1.D jako obvykle musíme respektovat několik nutných pravidel. Letos nám k tomu nově přibude výběr členských příspěvků ( kdo neuhradí členský příspěvěk, jeho žádost 1.D nebude respektována ).

Výše příspěvků je následná :

– člen : 400Kč,-

– za včelstvo : 46Kč,- ( 16Kč,- posíláme na ústředí, 30Kč,- zůstane v ZO )

veškeré podklady pro dotaci 1.D ( pro fyzickou + právnickou osobu ) naleznete v časopise včelařství č.8, precizně vyplňte podklady vč. všech čísel ( reg.číslo chovatele + reg.číslo stanoviště, katastrální území, parcelní číslo atd. ).

Odevzdávat budeme vyplněné :

– dvojlisty č.stránek : 1 + 2 + 3 uprostřed časopisu

– statistický výkaz o včelařství v r.2022

 – INFO k samotné výplatě 1.D : pokud se nedostavíte osobně, je nutné doložení plné moci ( pozor : pro členy ČSV )

Výbor ZO ČSV z.s. Český Brod

Včelařský výlet do Louňovic pod Blaníkem

Doporučujeme

V sobotu 18.6. jsme vyrazili na včelařský výlet do Louňovic pod Blaníkem k př. Zrnovi.

Celý zájezd se vešel bohužel do jednoho osobního vozu ( 😊 ). Nicméně povídání o včelách, úlových soustavách, klíckování matek a spousta dalšího, bylo velice zajímavé. Po prohlídce včelařského muzea následoval  přesun na včelnici k praktickým ukázkám.

Po ukončení jsme absolvovali výšlap na horu Blaník, počasí opravdu přálo, prakticky celou cestu po zpevněné cestě a lesem. Po zdolání vrcholu následovala kratší zastávka s výhledem do kraje z Blanické rozhledny.

Výbor ZO ČSV, z.s. Český Brod

Zájezd!!!

Doporučujeme

Vážení včelaři, včelařky, brtníci a přátele bodavého hmyzu !

tímto Vás zveme na jednodenní poznávací zájezd :

osoba přednášející : př. Antonín Zrno

datum : 18.06.2022 ( sobota )

odjezd : 07.30 odjezd od Liblické školy / možnost i pro rodiné příslušníky

návrat : kolem 17.00

cena zájezdu : dospělí 500Kč,- / děti 200Kč,- ( !!! platba u důvěrníků nepozději do 25.05.2022 !!! )

oběd : bude zajištěn – v ceně zájezdu (_!_)

co se dozvíme + uvidíme : prohlídka Louňovického muzea + krátká přednáška všeobecně o chovu včel + možný výlet na horu

Blaník, případně prohlídka zlatého dolu.

V případě malého počtu zájemců pojedeme osobními vozy ( případné info bude následně )

Výbor ZO ČSV Český Brod, z.s.

Plán včelařských schůzí  a akcí ZO ČSV z.s.Český Brod v roce 2022.

Doporučujeme

Plán včelařských schůzí  a akcí ZO ČSV z.s.
Český Brod v roce 2022.

Účast vždy nutná.

11. 3. 2022      Pátek 17:00 – škola, Liblice

–  SCHŮZE
      – výsledky vyšetření vzorků měli a dle výsledků bude výdej léčiva na jarní ošetření,       objednávka Formidolu.
                               

2. 9. 2022        Pátek 17:30 – 18:30, škola Liblice
      – SCHŮZE NEBUDE, pouze podání řádně vyplněné žádosti 1D (k žádosti nutně papír z   Hradištka, jinak  nebude žádost o dotaci přijata).

– zaplacení členských příspěvků na rok 2023
       – Vydání léčiv pro podzimní léčení důvěrníkům

říjen 2019   –  výlet vlakem  Pardubice ( Dny medu Pardubice )

Termín zimního léčení aerosolem: 1. 12. 2022 v sobotu a 2. 12. 2022 v neděli.
Ošetření aerosolem se bude provádět pouze jednou.

Cena za přeléčené včelstvo je 30,- Kč

léčení AEROSOLEM 2021

Doporučujeme

Dobrý den – ahoj Všem,

konec starého roku se blíží a s tím i poslední léčení AEROSOLEM, níže uvádím termíny + kontakt na léčitele :

termín : 11.12. 2021( sobota ) + 12.12.2021 ( neděle )

čas : vzhledem k velkému počtu členů, bude akce jako obvykle po oba dny celodení ! buďte na příjmu – ať se pánové dovolají !

kontakty na léčitele : Štěpán Novotný : tel.776 266 098

                                   Venda Salavec : tel. 606 129 588

Výbor ZO ČSV, Český Brod z.s.

Zakončení včelařské sezony 2021

Doporučujeme

Tuto sobotu ( 11.09.2021 ),  byl za velice příjemného počasí, uskutečněn nultý ročník pod názvem : Zakončení včelařské sezony 2021.

Přítomno bylo 20 členů, atmosféra velice přátelská, s vyhlášením nejlepších medů Českobrodska.

Degustace medů byla  dramatická – vyhlášení proběhlo ihned po sečtení hlasů.

  1. Místo obsadili ( dva medy ! ) : Ivo Švarc / rodina Kvapilových
  2. Místo obsadil med : Honza Šafr !
  3. Místo obsadil med : Marušky Hyblbauerové ! – která zároveň věnovala krásné Moravské frgály do soutěže.

Následná debata o průběhu včelařské sezony zakončila tuto akci. Budeme se těšit na příští rok, že se opět sejdeme – pod názvem : 1.ročník zakončení včelařské sezony 2022.

Výbor ZO ČSV Český Brod, z.s. děkuje touto cestou všem zúčasněným, př.Tomáši Charvátovi za pronájem prostor, př. Marušce Hyblbauerové za vynikající koláče + Moravské frgály !

Všem ostatním hodně zdraví a pohodové včely !

přednáška ZO ČSV z.s., Český Brod ( MVDr. Jan Krabec )

V sobotu 07.03.2020 proběhla přednáška s MVDr. Janem Krabcem na téma : varoáza + ošetřování včelstev během roku.

Přítomno bylo celkem 48 členů z naší a Kostelecké organizace, průběh celé akce byl ve velice přívětivém duchu. Během celé akce bylo k dispozici malé občerstvení. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a zopakovali již osvědčené způsoby ošetřování našich včelstev.

Na závěr přejeme všem co nejvíce vyzimovaných včelstev.

Plán včelařských schůzí a akcí r.2020, ZO ČSV z.s. Český Brod

Doporučujeme

Účast vždy nutná

 

08.02.2020    Sobota 09.00 /  SOŠ Liblice, ul.Školní 145

Výroční členská schůze ( oběd zajištěn )

– volba výboru ZO ČSV, z.s.

– odevzdání vzorku měli ze včelstev

– objednání FORMIDOLU ( platba hotově )

07.03.2020,   sobota 09.00  / ul.Kollárova 1016, ZUŠ Český Brod

– přednáška : MVDr. Jan Krabec ( tlumení nákaz )

– výsledky vyšetření vzorků měli, spojeno s výdejem léčiv pro jarní ošetření !

– nahlášení počtu včelstev na podzimní léčení

15.04.2020

– !!! nahlásit veškeré úhyny včelstev nad 25%, navýšení počtu včelstev, předpokládaný počet včelstev pro podzimní léčení !!!

04.09.2020,   pátek 18.00 – 18.30 /  SOŠ Liblice, ul.Školní 145

– podání žádosti 1D ( povinné přílohy : formulář, který jste obdrželi poštou z Hradišťka )

– vydání léčiv pro podzimní léčení

– domluvení výletu:  Pardubice – dny medu ( obvyklý termín je konec října 2020 ), doprava vlakem !

27.11.2020,  pátek 17.30 – 18.00 / SOŠ Liblice, ul.Školní 145

výplata dotace 1D ( v případě neúčasti – NUTNO !! zajistit pro výplatu dotace PLNOU MOC – vyplněnou + podepsanou !! viz.časopis včelařství ), bez tohoto se dotace vrací zpět na RV ČSV, z.s.

  • Termíny zimního léčení : 05.12.2020 sobota + 06.12.2020 neděle / ošetření aerosolem bude provedeno pouze jednou ( cena za včelstvo / 25,-Kč )