Pozvánka na Výroční členskou schůzi

POZVÁNKA

Výbor z.o. ČSV Český Brod Vás zve na Výroční členskou schůzi, která se koná 9.2.2019/sobota od 09.00 v Hudebním divadle v Kollárově ulici v Českém Brodě.

Program schůze:

Zahájení

Volba návrhové komise

Odevzdání vzorku měli, slovo nákazového referenta a objednání léčiva pro rok 2019

Zpráva činnosti z.o.

Finanční zpráva

Zpráva revizní komise

Schválení plánu činnosti pro rok 2019

Diskuse

Schválení usnesení

Závěr schůze

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás

Plán včelařských schůzí a akcí z.o. ČSV z.s. Český Brod v roce 2019.

Doporučujeme

 

Plán včelařských schůzí  a akcí ZO ČSV z.s.
Český Brod v roce 2019.
Účast vždy nutná.

9.2. 2019        Sobota 9:00 – hudební škola v Kollárově ulici

                                            – Výroční členská schůze

                                            – Odevzdání vzorku měli ze včelstev.

                                            – Objednávání Formidolu (objednanýFormidol se bude platit hotově dle platného ceníku Výzkumného ústavu).

9.3. 2019        Sobota 9:00 – hudební škola v Kollárověulici

                                            – přednáška

                                            – výsledky vyšetření vzorků měli a dle výsledků bude výdej léčiva na jarní ošetření, popř. výdej objednaného Formidolu.

                                            – nahlášení počtu včelstev na podzimní léčení.

15.4. 2019       Nahlásit počty vyzimovaných včelstev důvěrníkům + předpokládaný počet včelstev k podzimnímu léčení. Kdo nezavolá, nebude mít léčivo!

Září/říjen 2019 –  výlet vlakem Praha/ Pardubice ( Masarykův včelín + okolí, Dny medu Pardubice )

6.9. 2019        Pátek 17:30 – 18:30, škola Liblice – SCHŮZE NEBUDE, pouze podání žádosti 1D (k žádosti nutně papír z Hradištka, jinak nebude žádost o dotaci přijata).

                                             – Vydání léčiv pro podzimní léčení důvěrníkům

22.11. 2019      Pátek 17:30 – 18:30, škola Liblice – SCHŮZE NEBUDE, výplata dotace 1D. Kdo se nemůže osobně dostavit, pošlete si někoho s plnou mocí. Nevyzvednutá dotace bude následující den vrácena na RV ČSV, Z.S.

Termín zimního léčení aerosolem: 7. 12. 2019 v sobotu a 8. 12. 2019 v neděli.
Ošetření aerosolem se bude provádět pouze jednou.

Cena za přeléčené včelstvo je 25,- Kč