Výsledky měli a přednáška MUDr. Hubače

Doporučujeme

Vážené včelařky a včelaři, 

            Připomínám. Přijďte prosím v sobotu dne 4.3.2023 do ZUŠ Kollárova 1016. V čase od 9 hodin budou oznámeny výsledky rozboru měli, případně bude vydáno léčivo. Poté bude následovat přednáška přítele MUDr. Hubače na téma „Nemoci, škůdci a zdraví včel“. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Výbor ZO Český Brod 

VÝPLATA DOTACE 1. D + výběr měli + objednávka léčiv + přednáška

Doporučujeme

Vážené včelařky a včelaři, 


            Přijďte prosím V sobotu dne 28.1.2023 do ZUŠ Kollárova 1016. V čase od 8 do 9.30 hodin bude probíhat výplata dotace 1.D,  výběr vzorků měli a objednávka léčiva na sezonu 2023. Od 9.30 začíná přednáška zkušeného učitele včelařství, přítele Ing. Pavla Konečného, na téma tlumení nákaz a zootechnika včel.  

Vyhlášení výsledků rozboru vzorků měli a druhá přednáška (přednášejícího a téma přednášky ještě upřesníme) bude dne 4.3.2023 taktéž v sále ZUŠ Kollárova 1016 od 9.00 hodin. 

Pokud chcete převzít dotaci jiné osoby, tak POUZE s adekvátní plnou mocí ( viz. včelařství ). 

Vzorky měli odevzdávejte v prodyšném obalu (např. kelímek uzavřený látkou) a označené jménem a číslem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev na stanovišti.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do roku 2023.

Výbor ZO Český Brod 

Léčení Aerosolem

Doporučujeme

Vážení přátelé.

               Chtěli bychom Vás informovat, že v letošním roce nebude probíhat léčení aerosolem. Třetí nepovinné léčení aerosolem (amitrazem), lze plnohodnotně nahradit fumigací. V období kdy se teploty pohybují okolo 10 stupňů a včely nejsou pevně staženy v zimním chomáči, lze fumigaci provádět i během listopadu a prosince (v posledních letech se takové dny naskytly každoročně). 
Vzhledem k aktuální ekonomické situaci Vás nechceme zatěžovat dalšími finančními výdaji. 

Kdo bude chtít fumigaci provádět a nemá dostatek Varidolu či pásků, nechť se obrátí na své dúvěrníky.  

Na konci roku nezapomeňte omést/vložit podložky pro sběr měli. Začátkem února budeme vybírat zimní měl pro vyšetření v laboratoři (měsíční spad, toto vyšetření je povinné).  

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího do Nového roku.

Výbor ZO Český Brod 

přednáška ZO ČSV z.s., Český Brod ( MVDr. Jan Krabec )

V sobotu 07.03.2020 proběhla přednáška s MVDr. Janem Krabcem na téma : varoáza + ošetřování včelstev během roku.

Přítomno bylo celkem 48 členů z naší a Kostelecké organizace, průběh celé akce byl ve velice přívětivém duchu. Během celé akce bylo k dispozici malé občerstvení. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a zopakovali již osvědčené způsoby ošetřování našich včelstev.

Na závěr přejeme všem co nejvíce vyzimovaných včelstev.